Oproep medische ploeg/ Appel équipe médicale/ Callout medical team

français  english

NO BORDER CAMP : 27/09/10 – 03/10/10

Oproep voor  Medische Teams

1) Wat is het No Border camp

Van 27 september tot 3 Okt wordt in Brussel een  No Border Camp  georganiseerd.

De opbouw van het kamp zal starten op 25september, gedurende de ganse week zijn er activiteiten in en rondom brussel en een grote betoging vindt plaats op 2 Oktober.

Een no border camp wil mensen samenbrengen die zich achter de eisen van no border kunnen scharen om samen te debatteren, te feesten, te informeren, en te protesteren.

De No Border beweging zet zich in tegen de tegen de europese en wereldwijde migratiepolitiek, voor vrijheid van beweging en vestiging en voor de afschaffing van grenzen.

Dit evenement zal honderden, misschien duizenden mensen verzamelen, zowel uit België als uit andere landen.  En om het allemaal praktisch geregeld te krijgen zijn er verschillende werkgroepen opgericht die zich bezig houden met de praktische organisatie van het kamp, waaronder een werkgroep voor het medisch team en EHBA.

Jaren van mobilisatie en no border camps, hebben ons immers geleeerd dat als we verzamelen om actie te voeren tegen de brutaliteit van de staat, zijn grenzen of zijn sociale controle, we onszelf ook moeten voorbereiden op de trauma’s en de risico’s die zo’n protest meebrengt

2) Wat is het medisch team in dit no border kamp?

Op dit moment bestaat het medisch team slechts uit een aantal mensen, die ervaring of kennis hebben over medische opvang, en  die zich engageren om tegen de start van het no border kamp  een medisch team uit te bouwen.  Maar daarvoor hebben ze hulp van andere mnesen nodig

Zo’n medisch team voor een no border kamp bestaat uit zowel een

– medische eerste lijnsdienst voor het kamp zelf: advies en eerste lijnszorg, permanentie op het kamp zelf.

– Eerste hulp bij Acties : organiseren van mobiele medische teams dieop  betogingen of acties tijdens het kamp meegaan om eventuele eerste hulp te kunnen bieden.

-traumacorner: betogingen , en de repressie die ermee samenhangt kunnen mensen zwaar raken, we willen daarom graag ook een plaats inrichten waar mensen die behoefte hebben om een gesprek te hebben over wat ze hebben meegemaakt kunnen langskomen en opgevangen worden.

De hoeveelheid en de kwaliteit van de medische begeleiding hangt af van de mensen die het medisch team ondersteunen op het kamp en het medisch materiaal dat we ter beschikking zullen hebben

Doel van het medisch team:

–  Vooraf informatie geven over welke potentieel gevaarlijke situaties er in betogingen of acties kunnen plaatsvinden, en uitleg geven hoe men zich kan beschermen in deze situaties.  Preventie dus

–  Andere groepen opzoeken met wie we kunnen samenwerken

–  Medisch materiaal vinden

–  Vrijwilligers zoeken

–  Ziekenhuizen en medische diensten contacteren om eventuele afsrpaken te maken

–  Een etische code voor het medisch team ontwikkelen

Alle hulp zal meer dan welkom zijn en erg geapprecieerd worden.

3) Wat kan jij doen voor het medisch team:

Heb jij een auto ter beschikking die je wil gebruiken om het medisch team uit de nood te helpen?

Wil je meehelpen om dit medisch team op poten te zetten

Heb jij zelf medisch materiaal op overschot,

heb je ervaring met EHBO of trauma opvang, ben je verpleger of dokter, ben jij iemand die veel ervaring heeft in grote betogingen en niet gemakkelijk  panikeert

Wil jij je steentje bijdragen, ben je enthousiast om bij te leren over ehbA?, contacteer dan:

www.medicNBC_a_vluchteling.be


english:

No Border Camp: 27/09/10-03/10/10

Callout for the medical teams

1) What is the no border camp?

From sept 27 until oct3thd a No Border camp is being organized in Brussels.

The build-up of the camp will start on sept 25th, with a lot of activities organized during the week  and a big manifestation for October the 2nd.

A no border camp want to gather people who support the demands of no border and who want to gather to debate, inform, protest, view documentary’s and party.

The no border movement struggles against the European and Belgian migracy policy, for freedom of movement and settlement and for the abolition of borders

This event wil attract hundreds , maybe thousands of people , from Belgium as well as other countries.  And to get things organized different workgroups have been established who take care of the practical organization, including one workgroup on medical teams.

Years of mobilizations and no bordercamps have learned us that if we gather to protest the brutality of the state, it’s borders or it’s social control, we have to prepare ourselves for the risks and trauma’s that such a protest can cause.

2) What is the medical team on this no border camp:

For the moment this medical team consist of but a few people , who have some experience or knowledge about medical first line help, First aid, Trauma support ,… and who want to organise the medical team on the no border camp.  Bur they need help from more people.

The medical help we want to provide for the no border camp consists of:

– A medical first line service for the camp itself: a place in the camp where people can come to if they have a medical problem

– First Aid in actions teams: mobile teams of two or three persons who want to provide first aid to actions or protest that will happen during this week.

– Trauma support: during protest or actions things can get rough.  Talking about things that went wrong can help us to cope with possible trauma’s

The quantity and the quality of the support offered by the medical team will depend upon the material and the people we will find.

Goals of the medical team:

– Prevention: hints on dangerous situations that can occur on protest and consulting people how they can protect themselves.

– Searching for other groups willing to provide medical services.

– Contacting established medical services for cooperations.

– Finding medical equipment

– Finding volunteers.

– Develop an ethical code for the medic team

all help will be welcomed and much appreciated

3) What can you do for the medical team?

a. Are you skilled or experienced in providing first aid, are you a licensed nurse or doctor, are you skilled or experienced in providing trauma support.  Are you experienced in possible dangerous situations during protest, are wou willing to learn more about first aid on actions?

b. Can you keep a cool head under difficult circumstances or pressure?

c. Can you provide medical material or transport for the medical teams?

Contact:

www.medicNBC_a_vluchteling.be


français:

CAMP NOBORDER du 27 septembre au 3 octobre 2010

Appel pour une équipe de premiers soins et pour un soutien médical

Du 27 septembre au 3 octobre est organisé un « camp » Noborder à Bruxelles avec une grande manifestation internationale le 2 octobre.

La construction du Camp ou des Camps commencera le samedi 25 septembre. Les activités débuteront le 27 septembre avec une grande manifestation le 3 octobre et une journée de bilan le 4 octobre. Une grande manifestation aura lieu le samedi 2 octobre. Le 3 octobre est consacré à un débriefing de la semaine.

Cette activité est organisé dans la prolongation du mouvement NOBORDER pour protester contre les politiques migratoires européennes, pour la liberté de circulation et d’installation et pour l’abolition des frontières.

Cet évènement rassemblera plusieurs centaines, voir quelques milliers de personnes, venant de Belgique et de l’étranger. Plusieurs groupes de travail ont été mis en place pour organiser, entourer cette semaine d’activités, dont une équipe médicale.

Plus d’une décennie de mobilisations et de camps d’actions ont montré que lorsque nous nous réunissons pour des actions de masse, il est important d’organiser collectivement notre capacité à gérer les urgences médicales. Il a aussi été montré que quand nous descendons dans la rue pour protester contre la brutalité policière, étatique et contre toutes formes de contrôle social, nous prenons souvent des risques considérables.. Il est donc important d’être prêt à gérer les traumatismes éventuelles.

Il n’y a actuellement pas de co-ordination d’équipe médicale pour cette activité d’une semaine mais il y a déjà un certain nombre de personnes  qui ont une expérience médicale de la rue et des camps. Ils peuvent nous informer, nous aider à mettre une équipe médicale sur pieds. La quantité et la qualité de soutien que nous pouvons offrir dépendra du nombre de personnes que nous serons ainsi que des compétences et du matériel que nous aurons à disposition.

Toute aide que vous pouvez apporter sera donc grandement appréciée!

Vous avez du matériel utile? Vous avez des compétences ou de l’expérience?

Merci de contacter :medicNBC_a_vluchteling.be

ROLE DE CE GROUPE:

Le rôle de ce groupe a plusieurs facettes dont je résume les principaux:

Informer sur les préventions médicales de base et lors de manifestation/actions et diffuser ces informations

Contacter les différents groupes de travail pour les informer et collaborer

Trouver des équipement pour les postes médicaux.

Assurer les permanences lors de la semaine d’activités

Organiser un médicalteam lors des manifestations/actions (plusieurs groupes de 2 OU 3 personnes),

Contacter les hôpitaux du territoire, les services de première urgence pour collaboration

Former un groupe trauma avec des psychologues

Faire une charte du groupe médicale

CE DONT NOUS AVONS BESOIN:

Nous avons besoin de personnes ayant une formation médicale, de secouristes formés, d’infirmiers de rue, de psychologues, d’infirmières et de médecins prêts à se porter volontaires pour faire partie de l’équipe médicale. Nous avons également besoin de personnes ayant l’expérience de situations d’ordre public et de personnes ayant une connaissance du système médical belge. L’administration de premiers soins pendant les manifestations doit pouvoir se faire en équipe (au moins par paire) et la nécessite des personnes qui comprennent la situation et savent garder leur sang froid en cas de crise. Nous aurons également besoin d’aide logistique, pour la communication, de voitures, de chauffeurs, etc…

Donc si vous voulez participer sans être  sûr de savoir comment contactez nous:

medicNBC_a_vluchteling.be

This entry was posted in Équipe médicale/ Medical team/ Medische ploeg. Bookmark the permalink.