Contacteer de werkgroepen/ Contactez les groupes de travail/ Contact the working groups

français  english

CONTACT EMAILADRESSEN VAN DE VERSCHILLENDE WERKGROEPEN:

Als je een specifieke werkgroep wil contacteren of eraan wil bijdragen,
kan je hen direct contacteren via hun emailadres:

1. Communicatie: twee subgroepen: alternatieve media en mainstream media
communicationNBC_a_vluchteling.be

2. Website + lijsten + emails
webNBC_a_vluchteling.be

3. Logistieke Group
logistixNBC_a_vluchteling.be

4. Koken/ Keukens :
cookingNBC_a_vluchteling.be

5. Plaatselijke groep:
BrusselsNBC_a_vluchteling.be

6. Agenda/Programma:
programmNBC_a_vluchteling.be

7. Medische werkgroep:
medicNBC_a_vluchteling.be
oproep medische ploeg

8. Juridische werkgroep:
juridixNBC_a_vluchteling.be  

9. Financiën:
moneyNBC_a_vluchteling.be

10. Interne communicatie en besluitvormingsprocessen:
processNBC_a_vluchteling.be

11. Onthaal:
WelcomeNBC_a_vluchteling.be

12. Grote betoging:
demoNBC_a_vluchteling.be

13. Mobilisatie :
MobilisationNBC_a_vluchteling.be


english:

CONTACT EMAILS OF THE DIFFERENT WORKGROUPS:

If you want to join or contact a specific workgroup, you can contact
them directly by their email:

1. Communication: two subgroups: alternative media and official media
communicationNBC_a_vluchteling.be

2. Website + lists + emails
webNBC_a_vluchteling.be

3. Logistics Group
logistixNBC_a_vluchteling.be

4. Cooking/Kitchen :
cookingNBC_a_vluchteling.be

5. Local group:
BrusselsNBC_a_vluchteling.be

6. Agenda/Program:
programmNBC_a_vluchteling.be

7. Medical workgroup:
medicNBC_a_vluchteling.be
callout medical team

8. Juridical workgroup:
juridixNBC_a_vluchteling.be  

9. Finances:
moneyNBC_a_vluchteling.be

10. Internal communication and decision making process:
processNBC_a_vluchteling.be

11. Welcome point:
WelcomeNBC_a_vluchteling.be

12. Big demo:
demoNBC_a_vluchteling.be

13. Mobilisation :
MobilisationNBC_a_vluchteling.be


français:

EMAILS DES DIFFERENTS GROUPES DE TRAVAIL:

Si tu veux joindre un group o contacter un group pour faire une
proposition, tu peux utiliser ses emails.

1.Communication media alternatifs et officiels;
communicationNBC_a_vluchteling.be

2.site web + listes + emails :
webNBC_a_vluchteling.be

3. groupe logistique :
logistixNBC_a_vluchteling.be

4. Nourriture/cuisine :
cookingNBC_a_vluchteling.be

5.Groupe local :
BrusselsNBC_a_vluchteling.be

6.Agenda/Programme :
programmNBC_a_vluchteling.be

7.Equipe médicale :
medicNBC_a_vluchteling.be
appel équipe médicale

8. Equipe juridique :
juridixNBC_a_vluchteling.be  

9. Finances :
moneyNBC_a_vluchteling.be

10.Communication interne + procès des
échanges/décisions :
processNBC_a_vluchteling.be

11.Accueil camp :
WelcomeNBC_a_vluchteling.be

12. Grande manifestation :
demoNBC_a_vluchteling.be

13. Mobilisation :
MobilisationNBC_a_vluchteling.be

 

This entry was posted in Général. Bookmark the permalink.